1. Penggunaan ICT oleh Individu 2021
 2. Capaian ICT oleh Isi Rumah 2021
 3. Statistik Tenaga Buruh 2021
 4. Ekonomi Malaysia 2021
 5. Analisis Indeks Harga Pengguna (IHP) Tahunan Malaysia 2021
 6. Analisis Indeks Harga Pengguna (IHP) Tahunan Malaysia 2021 (Inflasi)
 7. Statistik Perdagangan Malaysia Mengikut Negeri 2021-1
 8. Statistik Perdagangan Malaysia Mengikut Negeri 2021-2
 9. Statistik Perdagangan Malaysia Mengikut Negeri 2021-3
 10. Statistik Perdagangan Perkhidmatan Antarabangsa (SITS) 2021
 11. Pelaburan Langsung Di Luar Negeri (DIA) Malaysia, Tahun 2021
 12. Statistik Pelaburan Langsung Asing (FDI) 2021
 13. Laporan Survei Perbelanjaan Perlindungan Alam Sekitar 2021
 14. Pelancongan Domestik Malaysia 2021
 15. Prestasi Ekonomi mengikut Negeri 2021
 16. Statistik Kemalangan Dan Penyakit Pekerjaan Negara 2021 – 1
 17. Statistik Kemalangan Dan Penyakit Pekerjaan Negara 2021 – 2
 18. Statistik Kemalangan Dan Penyakit Pekerjaan Negara 2021 – 3
 19. Pembentukan Modal Tetap Kasar 2021
 20. Prestasi Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana (PMKS) 2021
 21. Statistik Siswazah 2021
 22. Laporan Sosioekonomi Negeri 2021
 23. Akaun Pembekalan dan Penggunaan Komoditi Pertanian Terpilih, 2017-2021 – 1
 24. Akaun Pembekalan dan Penggunaan Komoditi Pertanian Terpilih, 2017-2021 – 2
 25. Akaun Pembekalan dan Penggunaan Komoditi Pertanian Terpilih, 2017-2021 – 3
 26. Akaun Satelit Pelancongan 2021
 27. Perangkaan Stok Modal 2021
 28. Akaun Satelit Teknologi Maklumat dan Komunikasi 2021
 29. Indikator Pertanian Terpilih, Malaysia, 2021
 30. My Local Stats 2021_1
 31. My Local Stats 2021_2
 32. My Local Stats 2021_3
 33. Indeks Kesejahteraan Rakyat 2021_1
 34. Indeks Kesejahteraan Rakyat 2021_2
 35. Indikator Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) Malaysia 2021_1
 36. Indikator Matlamat Pembangunan Mampan (SDG) Malaysia 2021_2
 37. My Local Stats 2021
 38. Laporan Survei Sektor Informal dan Pekerjaan 1
 39. Laporan Survei Sektor Informal dan Pekerjaan 2
 40. Laporan Survei Sektor Informal dan Pekerjaan 3
 41. Statistik Ekonomi Tahunan, 2021
 42. Statistik Affiliate Malaysia Di Luar Negeri (Outward Fats) 2021
 43. Statistik Affiliate Asing (Inward Fats) Di Malaysia 2021
 44. Jadual Input Output Malaysia 2021