Permohonan untuk keterangan lanjut mengenai kandungan dokumen ini boleh ditujukan kepada:


Bank Data UPM

Bahagian Perkhidmatan Penyelidikan dan Maklumat

Perpustakaan Sultan Abdul Samad

Universiti Putra Malaysia

43400 UPM Serdang

Selangor

Tel : 03-9769 8651 / 8444 / 8604 / 8655  / 8648

Faks : 03-9769 3745

E-mel : psas_sp@upm.edu.my