Permohonan untuk keterangan lanjut mengenai kandungan dokumen ini boleh ditujukan kepada:

Bank Data UPM
Bahagian Perkhidmatan Penyelidikan dan Maklumat,
Perpustakaan Sultan Abdul Samad,
Universiti Putra Malaysia,
43400 UPM Serdang,
Selangor Darul Ehsan.

Tel : 03-9769 8651 / 8444 / 8604 / 8655  / 8648
Faks : 03-9769 3745
E-mel : psas_sp@upm.edu.my