1. Sorotan Statistik Ekonomi Malaysia (MESR) Siri 12 2022
 2. Laporan Kajian Khas Kos Pengeluaran Ayam dan Telur 2022
 3. Indeks Kos Bahan Binaan Disember 2022
 4. Perangkaan Perdagangan Luar Negeri Malaysia Disember 2022
 5. Indeks Harga Pengguna Malaysia Disember 2022
 6. Indeks Harga Pengeluar Malaysia Disember 2022
 7. Produktiviti Buruh ST4 2022
 8. Produktiviti Buruh Tahunan 2022
 9. Sorotan Pasaran Buruh Suku Keempat 2022
 10. Laporan Khas Impak Banjir Di Malaysia 2022
 11. Penunjuk Ekonomi Malaysia Indeks Pelopor Serentak Dan Susulan Disember 2022
 12. Analisis Data Raya Job Market Insights Q4 2022-1
 13. Analisis Data Raya Job Market Insights Q4 2022-2
 14. AES 2022 Bekalan Air; Pembetungan, Pengurusan Sisa dan Aktiviti pemulihan 2022
 15. Statistik Ekonomi Tahunan (AES) Sektor Pertanian 2022-1
 16. Statistik Ekonomi Tahunan (AES) Sektor Pertanian 2022-2
 17. AES 2022 Sektor Perkhidmatan
 18. AES 2022 Sektor Perlombongan Pengkuarian
 19. Sektor Bekalan Elektrik Gas Wap dan Pendingin Udara
 20. Analisis Indeks Harga Pengguna Tahunan 2022
 21. Statistik Perdagangan Perkhidmatan Antarabangsa 2022
 22. Pelancongan Domestik Malaysia 2022
 23. ICT Dan E-Dagang oleh Pertubuhan 2022
 24. Pembentukan Modal Tetap Kasar 2022
 25. Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) Kaedah Pendapatan 2022
 26. Prestasi Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana (PMKS) 2022
 27. Laporan Ketidaksamarataan Pendapatan 2022 – 1
 28. Laporan Ketidaksamarataan Pendapatan 2022 – 2
 29. Laporan Ketidaksamarataan Pendapatan 2022 – 3
 30. Laporan Kemiskinan Malaysia 2022 – 1
 31. Laporan Kemiskinan Malaysia 2022 – 2
 32. Pendapatan Isi Rumah 2022 – 1
 33. Pendapatan Isi Rumah 2022 – 2
 34. Pendapatan Isi Rumah 2022 – 3
 35. Perbelanjaan Isi Rumah 2022 – 1
 36. Perbelanjaan Isi Rumah 2022 – 2
 37. Perangkaan Muktamad Perdagangan Luar Negeri Malaysia 2022
 38. Perangkaan Perdagangan Luar Negeri Sabah 2022
 39. Statistik Perdagangan Luar Negeri Sarawak 2022
 40. Statistik Tenaga Buruh 2022-1
 41. Statistik Tenaga Buruh 2022-2
 42. Statistik Tenaga Buruh 2022-3
 43. Statistik Tenaga Buruh 2022-4
 44. Laporan Sosioekonomi Negeri 2022
 45. Laporan Survei Migrasi 2022 – 1
 46. Laporan Survei Migrasi 2022 – 2
 47. Akaun Pembekalan Dan Penggunaan Komoditi Pertanian Terpilih 2018-2022-1
 48. Akaun Pembekalan Dan Penggunaan Komoditi Pertanian Terpilih 2018-2022-2
 49. Akaun Pembekalan Dan Penggunaan Komoditi Pertanian Terpilih 2018-2022-3
 50. Akaun Satelit Pelancongan 2022
 51. Infografik Statistik Gaji Dan Upah 2022-1
 52. Infografik Statistik Gaji Dan Upah 2022-2
 53. Statistik Kemalangan Dan Penyakit Pekerjaan Negara 2022_001
 54. Statistik Kemalangan Dan Penyakit Pekerjaan Negara 2022_002
 55. Statistik Kemalangan Dan Penyakit Pekerjaan Negara 2022_003
 56. Infografik Perangkaan Stok Modal 2022
 57. Akaun Satelit Teknologi Maklumat Dan Komunikasi 2022
 58. Indeks Harga Pengeluar Tahunan 2022
 59. Statistik Siswazah 2022_1
 60. Statistik Siswazah 2022_2
 61. Statistik Siswazah 2022_3
 62. Statistik Siswazah 2022_4
 63. MY Local Stats 2022-1
 64. MY Local Stats 2022-2
 65. MY Local Stats 2022-3
 66. Indeks Pembangunan Rakyat Malaysia (MHDI) 2022-1
 67. Indeks Pembangunan Rakyat Malaysia (MHDI) 2022-2
 68. Indeks Pembangunan Rakyat Malaysia (MHDI) 2022-3
 69. Statistik Orang Kurang Upaya Malaysia 2022